cnv kappers
home / kappersvak / gezondheid / wettelijke normen

HygiŽne en in de kapsalon

Hygiëne is een belangrijk onderwerp in het kappersvak. Het directe contact met klanten en het gebruik van diverse chemische stoffen, maakt dat een kapper extra gezondheidsrisico’s loopt. Daarom zijn er wettelijke normen en branchenormen vastgesteld.

Hieronder vind je de wettelijke normen op een rijtje. Er is een splitsing gemaakt tussen de persoonlijke hygiëne (werknemers en klanten) en bedrijfshygiëne. 

A  Persoonlijke hygiëne

Werknemers:
• Draag geen horloge, sieraden en dergelijke tijdens de behandeling:
- in verband met ophoping van micro-organismen
- in verband met nikkelallergie
• Draag bedrijfskleding tijdens de behandeling.
• Reinig de handen bij:
- bij zichtbare verontreiniging
- voor en na iedere behandeling
- voor en na elke (sanitaire) pauze
• Voorkom dat uw handen te lang en te uitgebreid in contact komen met water.
• Gebruik ter voorkoming van kapperseczeem handschoenen eenmalig bij verven, permanenten, wassen en blonderen.
• Beperk desinfecteer tot situaties waar reiniging alleen het besmettingsgevaar onvoldoende reduceert, bijvoorbeeld bij bloed, wondvocht, pus of zichtbare beschadiging van de huid.
• Voorkom direct contact met bloed of wondvocht.
• Gebruik voor en na het werk een neutrale huidcrème.

Klanten:
• Gebruik voor elke behandeling gereinigde instrumenten.
• Neem voor iedere behandeling zichtbaar hygiënische maatregelen ten aanzien van handen, werkplek, handdoek, kapmantel, halskraag, kammen, borstels, scharen en mesjes.
• Gebruik een plastic wegwerpcontainer voor inzameling van gebruikte mesjes.
• Ververs dagelijks het water in de waterspuit.
• Bij luizen, schurft en duidelijk zichtbare infecties de klant niet behandelen en zo nodig verwijzen naar een arts.
• Was handdoeken voordat ze opnieuw gebruikt worden voor een volgende klant.

B  Bedrijfshygiëne

Desinfecteren van de huid:
• Desinfecteer de huid bij wondjes (bloed, wondvocht, pus of zichtbare beschadiging).
• Vóór desinfectie de huid reinigen (zonder reinigen werkt desinfectie niet).
• Maak voor desinfectie uitsluitend gebruik van gedenatureerde alcohol 70-80% of een desinfectiemiddel met een RVG-nummer.
• Desinfectiemiddelen bestemd voor toepassing op wondjes zijn voorzien van:
- gebruiksvoorschrift (= toepassingen)
- gebruiksaanwijzing (= waarschuwingen)
- RVG-nummer is verplicht (behalve bij alcohol 70-80%)
- expiratiedatum (= houdbaarheidsdatum)
- samenstelling.
• Volg de gebruiksaanwijzingen volgens het etiket.
• Let op allergie en gebruiksdoel.

Reinigen en desinfecteren van instrumenten:
• Reinig na elke behandeling de gebruikte instrumenten.
• Desinfecteer de instrumenten als zij in contact zijn gekomen met wondjes (bloed, wondvocht, korsten, pus, puisten of zichtbare beschadigingen).
• Maak voor desinfectie uitsluitend gebruik van gedenatureerde alcohol 70-80%.
• Gebruikte instrumenten strikt gescheiden houden van gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten.
• Gebruik bij het reinigen en desinfecteren handschoenen.
• Zorg tijdens reinigen en desinfecteren voor voldoende ventilatie.
• Ververs het desinfectiemiddel dagelijks of vaker bij intensief gebruik.
• Instrumenten die door de opperhuid heen kunnen gaan (zoals naalden en mesjes) zijn steriel en voor eenmalig gebruik.
• Volg de gebruiksaanwijzingen volgens het etiket.
• Let op allergie en gebruiksdoel.

Reinigen en desinfecteren van oppervlakken:
• Houd de werkruimtes netjes en reinig deze regelmatig (1x per dag).
• Veeg afgeknipte haren na de behandeling direct op en deponeer deze in de afvalemmer.
• Gebruik ter voorkoming van allergie en uitdroging handschoenen.
• Oppervlakken moeten bestand zijn tegen het reinigingsmiddel.
• Desinfecteer oppervlakken die in aanraking (kunnen) zijn geweest met bloed of bloedbevattend materiaal.
• Gebruik gedenatureerde alcohol 70-80% voor het desinfecteren van een oppervlak dat kleiner is dan 0,5 m2.
• Gebruik chloortabletten (= dichloorisocyanuraat), die voorzien zijn van een N-nummer, voor het desinfecteren een oppervlak dat groter is dan 0,5 m2. Voorkom echter dat chloortabletten voor routine-desinfectie gebruikt worden.
• Reinigen gaat altijd vooraf aan desinfectie (zonder reinigen werkt desinfectie niet).
• Gebruikte desinfectiemiddelen als gevaarlijk afval behandelen.
• Gebruik bij reinigen en desinfecteren handschoenen.
• Zorg tijdens reinigen en desinfecteren voor voldoende ventilatie.
• Volg de gebruiksaanwijzingen volgens het etiket.
• Let op allergie en gebruiksdoel.

Deze normen zijn te downloaden in pdf-formaat van de site van de ANKO.
 

Vakkappers facebook