cnv kappers
home / kappersvak / werk en loon / verlof / zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof

Als je zwanger bent hebt je recht op in ieder geval 16 weken zwangerschapsverlof. Voor de uitgerekende datum mag je tussen de vier  en zes weken verlof opnemen. Na de bevalling heb je nog recht op minimaal toen tot twaalf weken.


Als je eerder bevalt dan uitgerekend mag je de verloftijd van voor de bevalling bij de verloftijd na de bevalling optellen. Je hoort uiterlijk drie weken voor de uitgerekende datum door te geven dat je verlof aanvraagt.


Wil je weten hoe jouw zwangerschapsverlof er uit ziet bereken dan hier je zwangerschapsverlof:
 

Verlengd zwangerschapsverlof  

Als je na het zwangerschapsverlof niet in staat bent om te werken, kun je een verlengd zwangerschapsverlof aanvragen. Tot maximaal een jaar na het normale zwangerschapsverlof kun in deze regeling vallen waarbij je 100 % van je loon blijft ontvangen. Je wordt dan tijdelijk gezien als arbeidsongeschikt, maar die arbeidsongeschiktheid moet wel verband houden met de zwangerschap of de bevalling.

Welke rechten heb je als je na het zwangerschapsverlof terug komt op je werk? 

  • Je mag borstvoeding geven tot negen maanden na de bevalling, je hebt het recht om dat te kunnen doen in een aparte ruimte. Als dat niet mogelijk is moet je zelf een plek kunnen regelen of naar je baby toe te kunnen gaan. Het is verstandig dit met de werkgever te bespreken voor de bevalling.
  • Tot zes maanden na de bevalling heb je recht op aangepaste werktijden. Hierbij kun je denken aan regelmatige rusttijden, je kunt niet verplicht worden tot overwerken, je hebt recht op extra pauze’s (tot maximaal 1/8 van je werktijd).
  • Tot drie maanden na de bevalling heb je het recht om zo min mogelijk te tillen tijdens het werk.  
     

Ouderschapsverlof

Je hebt recht op ouderschapsverlof als je minstens één jaar in dienst bent bij de werkgever. Je hebt recht op 13 weken volledig verlof of 26 weken halftijdsverlof. In overleg is er ook een tussenvorm mogelijk. Je hebt geen recht op inkomen tijdens het ouderschapsverlof behalve als de werkgever daar mee akkoord gaat. Je hoort minstens 2 maanden voor het ouderschapsverlof een aanvraag in te dienen bij de werkgever.

Vakkappers facebook